Bất động sản nghỉ dưỡng đón cơ hội từ du lịch nội địa

Các điểm đến trong nước gia tăng trải nghiệm mới nhằm thu hút du khách nội địa, tạo động lực thúc đẩy phát triển bất động sản nghỉ dưỡng. Trong bối cảnh đường bay quốc tế chưa khôi phục, các tour nội địa trở thành nguồn lực chính cho ngành du lịch cả nước. Đây…